Sisältöön sitemap

Ääni nuorille –nuorten osallisuuden koulutuskokonaisuus

Koulutuksessa tilaa

Kuuluuko työhösi nuorten kuuleminen ja osallistaminen? Tuntuuko, että asiaan liittyvää osaamista olisi syytä kehittää? Nuoret osaavat ja haluavat vaikuttaa itseään koskevissa asioissa. Heillä on myös oikeus tulla kuulluksi. Avainasemassa on oikeiden menetelmien ja yhteistyön paikkojen hyödyntäminen.  

Nuorten vaikuttamisen mahdollistaminen on lainvalmistelussa myös lakisääteinen velvollisuus, mutta kuulemisprosessit voivat olla usein resursseja ja aikaa vieviä. Nuorten aito ja systemaattinen kuuleminen saattaa olla vielä vähäistä. 

Toteutamme Nuorten Akatemian kanssa kolmen koulutuksen kokonaisuuden, jonka  tarkoituksena on lisätä nuorten kuulemiseen liittyvää osaamista.  Tavoitteena on, että pistemäisyyden sijaan nuorten kuulemisesta tulisi systemaattinen osa organisaatioiden toimintaa. 

Koulutus 1: Laadukas nuorten kuuleminen 3.5.2023 klo  14.30-16.00 

Koulutuksessa esitellään, mitä laadukas ja onnistunut nuorten kuuleminen vaatii. Käydään läpi konkreettiset tavat tavoittaa nuoria ja mitä yhteistyön mahdollisuuksia tavoittamisessa on. Koulutuksessa esitellään myös käytännön case-esimerkkejä kuinka nuoria on kuultu eri ministeriöissä eri aiheista, erilaisin menetelmin 

Koulutus 2: Toteuttajana nuorten kuulemisessa 23.5.2023 klo 9.30-15.30 

Koulutus tarjoaa valmiudet nuorten kuulemisen ja osallistamisen toteuttamiseen itsenäisesti. Koulutuksessa esitellään tarkemmin nuorten kuulemisen menetelmä(t), ja kuinka sitä voidaan soveltaa omassa työssä. Koulutuksessa esitellään konkreettiset keinot miten kuulemisprosessissa rajataan aihe nuorille sopivaksi ja kuinka nuorille viestitään selkokielisesti kuultavissa olevista asioista. 

Koulutus 3: Yhteiskehittäminen nuorten kanssa 9.6.2023 klo 9.30-15.30 ja toinen osio 16.6.2023 klo 9-12 

Koulutuksessa pureudutaan nuorilähtöisyyteen ja nuorten kanssa yhteiskehittämiseen. Nuoret nähdään aktiivisina toimijoina ja muutoksen moottorina. Koulutuksen ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi menetelmä(t) ja laaditaan kokeilusuunnitelma nuorten kanssa yhteiskehittämiseen. Tapaamisten välissä osallistujat voivat toteuttaa itsenäisesti yhteiskehittämiskokeilun nuorten kanssa. Toisessa vaiheessa puretaan kokeilun opit ja laaditaan askeleet jatkoa varten. 

Tule mukaan keskustelemaan ja kuulemaan, miten laadukas nuorten kuuleminen suunnitellaan ja toteutetaan sekä miten nuorten kanssa voi hyödyntää yhteiskehittämisen menetelmiä!

Katso koulutuksen tarkempi esite tästä.  

Koulutusalue:

Hyvä hallinto

Koulutustapa:

Hybridi

Alkaa:

03.5.2023 14.30

Päättyy:

16.6.2023 12.00

Koulutuspaikka:

HAUS kehittämiskeskus Oy, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Hinta:

Koko ohjelma 990 e + alv 24 %

Koulutus 1: 150 e + alv 24 % 

Koulutus 2: 390 e + alv 24 % 

Koulutus 3: 590 e + alv 24 % 

Ilmoittaudu nyt

Kysy lisätietoja