Kouluttajaesittely: Pasi Lankinen

Julkaistu

Pasi Lankinen on työnohjaaja, suomen kielen opettaja ja kirjallisuudentutkija. Hän erikoisalaansa on se, miten muutoksesta puhutaan ja miten muutos sitä kautta saadaan aikaiseksi. Kielitietoisuuden lisääminen luo perustan uudenlaisiin kohtaamisiin ja ajattelun avartamiseen. Sanallistamisen asiantuntija Pasi auttaa purkamaan organisaatioiden toimintaa häiritsevät käsitesekamelskat ja löytämään kielessä piilevät monimuotoiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi. Näistä asioista Lankinen fasilitoi, luennoi ja kirjoittaa.

Pasi Lankinen, FT, dosentti