Kouluttajaesittely: Jari Kaivo-oja

Julkaistu

Jari Kaivo-oja on tulevaisuuksien ennakoinnin kansainvälinen asiantuntija. Hän on toiminut tutkijana lukuisissa EU-hankkeissa Euroopassa ja osallistunut lukuisiin Suomen Akatemian, Tekesin, Sitran, ministeriöiden ja yritysten ennakointihankkeisiin. Käytännön soveltamistyön kautta Kaivo-oja tukee organisaatioiden ennakointikyvykkyyttä ja niiden mahdollisuuksia orientoitua tulevaisuushakuisesti haasteellisiin päätöksentekotilanteisiin ja strategiaprosesseihin. Jari Kaivo-ojan keskeisiä tutkimus- ja osaamisalueita ovat ennakoivat suunnittelumenetelmät, tiedonhallinta, yritysennakointi, teknologiaennakointi sekä innovaatiojohtaminen. Kaivo-oja on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja ja SID-ryhmän Advisory Boardin puheenjohtaja.

Jari Kaivo-oja, FT, dosentti