HAUS palvelut

Kouluttajablogi Janne Sariola

Julkaistu

 

Syksy on erityisen mielenkiintoinen valtionhallinnossa johtamisen näkökulmasta. Uusi hallitus on aloittanut ja eri hallinnonalat ja virastot virittäytyvät hallitusohjelman mukaisesti. Nyt näyttää jo siltä, että useat ministeriöt sekä virastot ovat lähteneet päivittämään strategioitaan osana uuden hallitusohjelman toimeenpanoa. Tässä tilanteessa hallinnonalojen välinen, horisontaalinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Yksi osa yhtenäisen valtioneuvoston johtamisjärjestelmää on tulosohjausprosessi. Sen tehokas hyödyntäminen tukee yhteisten tavoitteiden vahvistamista hallinnonaloilla. Tällöin myös yhteiset johtamisen työkalut ja prosessit mahdollistavat yhteisen tulevaisuusnäkymän hahmottamista. Systeeminen, eri johtamisjärjestelmän tasoja yhdistävä ajattelu ja työkalut ovat avain onnistuneeseen toimeenpanoon.

Muita ajankohtaisia teemoja ovat virastojen integraatiohankkeet, joista yhtenä esimerkkinä on ensi vuoden alussa aloittava Digi- ja väestötietovirasto, jolloin Maistraatit, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä Väestörekisteri yhdistyvät. Yhdistymishankkeissa keskeiseen rooliin nousee muutosjohtaminen ja muutoskyky, resilienssi.

Kolmantena vahvistuvana teemana on tiedolla johtaminen ja analytiikka. Haasteena on, että ministeriöissä ja virastoissa on saatavilla paljon tietoa johtamisen tueksi, mutta tieto on joko sirpaleista tai tieto ei kytkeydy riittävästi asetettuihin strategisiin tavoitteisiin.

Onkin löydettävä menetelmät, joiden avulla strategian toimeenpanoa voidaan seurata, mitata ja ohjata. Onneksi on saatavilla työkalumalleja, joissa saatavilla oleva tieto ”paketoidaan” oikealla tavalla, kiteytetysti johdon tueksi.

Näitä edellä mainittuja teemoja käsitellään syksyllä alkavalla Valtio-JUST-valmennuksella. Tule mukaan rakentamaan modernia johtamista osana yhtenäistä valtionhallintoa!

 

Kirjoittaja toimii Ramboll Finland Oy:ssä  johtajana vastuualueenaan strategiat ja johtamisjärjestelmät. Janne on toiminut 15 vuotta HAUSin kumppanina johtamiskoulutuksissa ja räätälöidyissä, organisaatiokohtaisissa johtamisvalmennuksissa.

 

Janne Sariola, johtaja, Ramboll Finland oy