Kolme syytä valita neuvottelumenettely

Julkaistu

Julkiset hankinnat ovat viestintää ja onnistunut hankinta edellyttää vuoropuhelua. Siksi hankintalain kenties paras säännös on markkinakartoitus ja aika korkealle yltävät myös neuvottelumenettelyä koskevat pykälät.

Tässä tärkeimmät kolme oivallusta neuvottelumenettelyn valitsemiseksi.

1.     Kevyt aloittaa

Neuvottelumenettelyn saa kevyesti käyntiin. Hankintailmoituksen kyljessä julkaistaan alustava tarjouspyyntö ja pyydetään tarjouskilpailusta kiinnostuneita jättämään osallistumishakemukset. Mukaan voi valita kaikki kiinnostuneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat tai karsia osallistujien määrää käytännössä usein referenssejä vertailemalla.

Tilaajan kannalta neuvottelumenettelyn aloittamisen tekee helpoksi mahdollisuus täydentää ja tarkentaa alustavassa tarjouspyynnössä (julkisesti!) esitettyjä tietoja toimittamalla ainoastaan mukaan valituille tarjoajille yksityiskohtaisempia kuvauksia hankinnan kohteesta ja sopimusehdoista esimerkiksi neuvottelukutsun yhteydessä.

On selvää, ettei vähimmäisvaatimuksista ja valintaperusteesta neuvotella. Olennainen kysymys onkin, millä tarkkuudella vähimmäisvaatimuksia tai valintaperustetta avaavia kriteereitä tarvitsee ylipäätään ilmoittaa. Laki ei nimittäin vaadi ilmoittamaan vähimmäisvaatimuksia. Lain mukaan hankinnan kohde ja valintaperuste on kuvattava ”riittävän täsmällisesti”, jotta tarjoajat voivat arvioida ovatko he ”kiinnostuneita osallistumaan hankintamenettelyyn ja jättävätkö ne siten osallistumishakemuksen”.

2. Tarjoajien osaaminen käyttöön

Neuvottelemalla tarjoajien kanssa tilaaja saa hankinnan kannalta hyödyllistä lisätietoa ja vaikeita asioita ratkaistuksi – rohkea saattaisi linjata neuvottelumenettelyn olevan melkeinpä ainoa fiksu tapa hankintojen tekemiseen. Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei koskaan saada vastaavaa mahdollisuutta kehittää hankintaa ja sopimusehtoja yhdessä tarjoajien kanssa.

Tarjoajan osaamisen hyödyntäminen edellyttää näkökulman muutosta ja sen hyväksymistä, että onnistunut hankinta on yhteispeliä ja viisaus substanssin ratkaisemiseen asuu tarjoajissa.

3. Sopimuskausi alkaa hyvällä

On jokseenkin eri asia aloittaa sopimuskausi, kun on osallistunut hankinnan kohdetta ja sopimusehtoja koskeviin neuvotteluihin ja tullut kuulluksi menettelyn aikana.

Hyvällä tuurilla saattaa jopa olla, että hävinneiden tarve turvautua muutoksenhakuun vähenee, kun on viettänyt päivän tilaajan neukkarissa ja saanut pulla kädessä purkaa ajatuksiaan, tulla kuulluksi ja ehdottaa, miten hankinta kannattaisi toteuttaa.

Kirjoittanut: Hankintaturisti / Sanna Kronström.

HAUSin kevään julkisten hankintojen uutuuskoulutuksena on Neuvottelumenettely käytännössä. Koulutuksen käytyäsi hallitset neuvottelumenettelyn kilpailuttamissäännöt ja sinulla on perusvalmiudet toteuttaa neuvottelumenettely käytännössä. Koulutuksen pohjana on hyvä olla perusasiat jo hallussa. Peruskurssi löytyy myös tarjonnastamme helmikuussa (Julkiset hankinnat haltuun). Kevään uutuustarjonnassa on myös Hankinta-asiakirjojen julkisuus -koulutus (2h). Näitä kaikkia koulutuksia meillä kouluttaa huippupalautteita saaneet Annika, Sanna-Mari tai Sanna.

Järjestämme maksuttoman julkisten hankintojen kahvihetken 13.1.2022 klo 14-14.30 Teamsillä. Kouluttajamme Sanna ja Annika vastaavat kahvikupin äärellä kuulijoiden kysymyksiin julkisista hankinnoista puolen tunnin ajan. Tervetuloa mukaan!

Kaikkia koulutuksia voidaan myös järjestää organisaatiokohtaisina tilauskoulutuksina. Ota yhteyttä julkisten hankintojen koulutuspäällikköön Tiina Pitkäaho, tiina.pitkaaho@haus.fi, puh. 040 513 0454