Kohti hallinnon jatkuvaa oppimista – HAUS päivittää strategiansa

Julkaistu Kyösti Väkeväinen

HAUS kehittämiskeskus palvelee valtionhallinnon toimijoita. Suomessa on uusi hallitus ja sen hallitusohjelman ensimmäinen lupaus on lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta.

Miksi nyt on hyvä aika pysähtyä pohtimaan uutta omaa strategiaamme?

Me haluamme olla mukana kehittämissä tulevaisuuden hallintoa maailman parhaaksi. Jotta omalta osaltamme voisimme vastata tähän ja muihin hallitusohjelman tavoitteisiin, on tarpeellista tarkastella strategiaa tuleville vuosille, aina vuoteen 2024 asti. Päivitystarpeeseen vaikuttaa myös se, että nykyinen strategiakausi päättyy ensi vuonna, joten nyt on hyvä hetki tarkastella tulevaisuuden askeleita.

Toimivan lopputuloksen lisäksi myös itse matka on tärkeä. Panostamme voimakkaasti yhteiskehittämiseen, niin palveluissa asiakkaille kuin myös tässä strategiatyössä. Pääasiallisena työtapana on työpajatyöskentely niin asiakkaiden, omistajien, hallituksen, toimittajakumppanimme kuin myös muiden valtion palveluntarjoajien kanssa – unohtamatta tietenkään osaavaa henkilöstöämme. Työpajat ovat jo nyt toimineet uusien keskusteluyhteyksien avauksina ja auttavat siten myös strategian toimeenpanossa. Niissä on pohdittu esimerkiksi teemoja liittyen hallinnon uudistumistarpeisiin vuoteen 2024 mennessä ja sitä kuinka oppiminen muuttuu. Näitä on peilattu rooliimme  ja tuottamaamme lisäarvoon valtion hallinnon kokonaisvaltaisena koulutusorganisaationa ja kehittäjänä. Jo nyt keskustelut ovat osoittautuneet hedelmällisiksi ja tuoneet uusia näkökulmia eri osapuolille.

Kuinka tästä eteenpäin?

Tulevan syksyn aikana jalostamme strategiaamme edelleen, missä tärkeä rooli on hallituksella ja toimivalla johdolla. Tavoitteena on, että hallituksemme hyväksyy strategian ennen vuodenvaihdetta ja pääsemme suuntaamaan toimintaamme haluttuun suuntaan. Tämä antaa hyvän pohjan keskusteluille ja kehittämistoiminnalle ministeriöiden, virastojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Uskomme, että strategiatyömme pohjalta päädymme sellaisiin tulevaisuuden valintoihin, jotka palvelevat asiakkaitamme ja myös muita keskeisiä sidosryhmiämme parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on, että valtionhallinto kehittyy maailman parhaaksi ja että luottamus, avoimuus ja kestävä kehitys lisääntyvät yhteiskunnassa.

Keskusteluun voi osallistua Twitterissä hästägillä #hausstrategia

 

Kyösti Väkeväinen Toimitusjohtaja kyosti.vakevainen@haus.fi