Ikkunan läpi otettu kuva karttapallosta.
Edistämme suomalaisen osaamisen vientiä

Kansainvälinen yhteistyö

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja haluamme edistää suomalaisen osaamisen vientiä sekä hallintojen välistä yhteistyötä. Meillä on vankka kokemus kansainvälisistä julkisen hallinnon kehittämishankkeista.

HAUS on ollut mukana yhteensä 33 EU-rahoitteisessa Twinning-hankkeessa sekä 40 muussa kansainvälisessä hallinnon kehittämishankkeessa. Teemme läheistä yhteistyötä ulkoministeriön kanssa ja toteutamme kehitysyhteistyöhankkeita sekä kumppanuushankkeita EU-jäsenmaissa rakenteellisten uudistusten tukiohjelman kautta (SRSP). HAUSilla on ollut mandaatti Twinning-toimintaan vuodesta 1999 lähtien.

Olisitko juuri Sinä seuraava asiantuntijamme?

Haemme jatkuvasti uusia asiantuntijoita mukaan kansainvälisiin hankkeisiin eri hallinnonaloilta. Kokemusta julkisen hallinnon tehtävistä tulisi olla vähintään kolme vuotta ja lisäksi mielellään aiempaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Mikäli kansainväliset tehtävät kiinnostavat sinua, voit lähettää CV:si HAUS Internationalin johtajalle, Kirsi Aaltolalle.

Opintomatkat Suomeen

Järjestämme myös pyynnöstä ja sopimuksesta Suomeen suuntautuvia opintomatkoja sekä vierailuja, jotka liittyvät HAUSin toimialaan tai Suomen julkiseen hallintoon.

Suomen julkinen hallinto kiinnostaa maailmalla ja pyyntöjä tulee ympäri maailmaa.  Ohjelma räätälöidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ohjelmaan voidaan sisällyttää HAUSin osaamisen lisäksi eri hallinnonalojen asiantuntemusta ja maakuntavierailuja, tai ohjelma voi koostua yleisestä perehtymisestä Suomen hallintoon. Hyvä hallinto, julkinen johtaminen, e-hallinto, tiedolla johtaminen sekä digiltalisoituminen ovat kärkiteemoja.

Aktiivinen monissa verkostoissa

HAUS on mukana eurooppalaisten hallintokoulujen johtajien verkostossa (DISPA), joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa EU-puheenjohtajamaan isännöimänä. DISPA-kokousten päätavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisen virkamieskoulutuksen toimivuudesta ja korkeasta tasosta.

Keskustelun teemoina ovat mm. julkisen hallinnon muutos ja sen vaikutus virkamieskoulutukseen, koulutustarpeiden muutokset, koulutuksen sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen sekä eOppiminen. HAUS on DISPA-verkoston aktiivinen jäsen hyödyntäen verkostoa monin tavoin sekä kotimaan koulutuksessa että kansainvälisessä yhteistyössä.

Olemme mukana myös keski- ja itäisen Euroopan maiden virkamieskouluverkostossa (NISPA) sekä jäsen hallintotieteiden kansainvälisessä instituutissa (IIAS) sekä kansainvälisessä hallintokoulujen liitossa (IASIA).

Kysy lisää HAUSin kansainvälisestä toiminnasta tai kansainvälisistä työmahdollisuuksista