Kehittämisen johtaminen osaksi julkisen sektorin johtamista

Julkaistu Timo Kuntsi

Julkisen hallinnon toimivuuden kehittäminen korostuu entisestään yhteiskunnassamme. Pienenä kansakuntana meille on tärkeää, että voimavarat keskittyvät tärkeisiin ja vaikuttaviin kohtiin. On kysymyksessä sitten toiminnan ja tuotettavien palveluiden laatuun liittyvät asiat taikka kustannustehokkuuteen liittyvät asiat, päätöksien tekemisen suhteen tarvitaan tietoa nykytilasta ja kehitystrendistä.  Nämä edellä mainitut asiat eivät tapahdu itsestään vaan esimerkiksi organisaatioiden johtajat, toiminnan ja palveluiden kehittäjät, kehitysohjelmien johtajat, projektitoimistojen johtajat ovat tyypillisesti viemässä näitä asioita eteenpäin – parhaassa tapauksessa yhdessä muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Tietoa nykytilasta ja trendiä tuottaa säännöllinen toiminnan arviointi arjessa. Haasteena on usein, että kehittäminen on kertaluonteista ja kohdistuu yksittäisiin ongelmakohtiin. Arvokas kysymys on kuinka saada kokonaiskuva siitä miten tärkeät ja rajalliset kehittämisvoimavarat saadaan käytettyä vaikuttavasti.

CAF2020-mallissa tarkastellaan sekä toimintatapoja että tuloksia ja niiden välisiä syy-yhteyksiä. Organisaation toimintaa katsotaan kokonaisvaltaisesti, mikä on mallin keskeinen vahvuus. Monissa organisaatioissa tuloksia mitataan eri aikoina ja eri näkökulmista, kuten ilmapiiri, hyvinvointi ja asiakkaiden suositteluhalukkuus. Selvitysten tuloksista seuraa usein irrallisia kehityshankkeita. CAF2020:n kautta tulokset ja hankkeet saadaan integroitua organisaation isoon kuvaan, jolloin toimintaa voidaan kehittää systeemiälykkäästi. Jatkuvan kehittäminen periaate on mallissa eteenpäin ajava logiikka ja tuottaa näin tuloksia organisaatiolle itselleen kuin myös palveluiden käyttäjille ja veronmaksajille.

Tämä malli kehittynyt julkisen sektorin toimivaksi arviointimalliksi viimeisen 20 vuoden aikana. Malli on kehitetty eurooppalaisessa yhteistyössä ja viime syksynä Suomen puheenjohtajuuskaudella mallin viides versio CAF2020 hyväksyttiin Finlandia-talolla ja nyt huhtikuussa 2020 julkistettiin suomenkielinen versio Suomen julkisen ja kolmannen sektorin käyttöön.  Toiminnan kehittämisen ympärillä on valtakunnallinen verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti.

HAUS kehittämiskeskus Oy on julkistanut CAF2020-mallin kansallisesti yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n ja Laatukeskus Excellence Finland Oy:n kanssa. Toivotamme tällä kolmikolla uudet käyttäjät tervetulleiksi niin julkisessa hallinnossa kuin kolmannella sektorillakin.

Timo Kuntsi Asiakkuuspäällikkö, kansallinen CAF-yhteyshenkilö timo.kuntsi@haus.fi