Kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano on käynnistynyt

Julkaistu

Suomi sai ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian viime syyskuussa. Se laadittiin Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelmassa (Hankinta-Suomi) yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa. Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto vastaavat yhdessä strategian toimeenpanon etenemisestä laaja-alaisessa yhteistyössä.

Strategian valmistelussa huomioitiin hallitusohjelman julkisiin hankintoihin liittyvät lukuisat tavoitteet sekä kuntien strategiset tavoitteet. Valtioneuvoston periaatepäätöksenä annettu strategia sitouttaa valtiosektorin toimijat yhteisiin tavoitteisiin, konkreettisiin kehittämistoimiin ja yhteistyöhön. Periaatepäätöksen mukaisesti ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan hankintastrategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa. Kukin ministeriö laatii omalle hallinnonalalleen toimintasuunnitelman ja vie sitä kautta tavoitteet tulosohjaukseen.

Yhteistyö on tärkeää toimeenpanon onnistumisen kannalta

Toimeenpano etenee kahdeksassa teemaryhmässä, jotka edistävät julkisten hankintojen strategiassa määriteltyjä tahtotiloja ja tavoitteita.

  • Strateginen johtaminen
  • Hankintataitojen kehittäminen
  • Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus
  • Toimivat hankinnat
  • Innovaatiot
  • Taloudellinen kestävyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Ekologinen kestävyys

Toimeenpanon myötä julkisia hankintoja toteuttavat tahot saavat työnsä avuksi konkreettisia työkaluja hankintojen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Teemaryhmät ovat kaikille avoimia ja niihin voi ilmoittautua mukaan osoitteiseen martina.nisula@vm.fi.

Voit lukea lisää Hankinta-Suomesta täältä