Koulutusohjelma

Innovaatiojohtaminen julkishallinnossa - Innovaatiopolku

Ilmoittaudu!

Uusi hallitusohjelma nostaa painokkaasti esiin vaatimuksen hallinnonrajat ylittävästä innovaatio- ja tutkimuspolitiikan koordinaatiosta ja johtamisen vahvistamisesta.  Innovaatiojohtaminen julkishallinnossa-koulutusohjelma  avaa sinulle ja organisaatiollesi mielenkiintoisen mahdollisuuden kehittää uusia toimintamalleja valtionhallinnossa. Saat tästä koulutusohjelmasta käyttöösi työkaluja ja ohjausmalleja, joiden avulla toteutat organisaatiosi strategisia tavoitteita innovaatiojohtamisen keinoin.  Valmennus vahvistaa myös kykyäsi perustella innovaatiotoiminnan merkitystä oman työnkuvasi kannalta.

Innovaatiojohtamisen koulutusohjelma julkishallinnolle

Koulutusohjelmaan kuuluu viisi lähiopetuspäivää, jolloin työstät oman organisaatiosi innovaatiohaastetta  kokeneiden kouluttajien johdolla. Lähipäivien lisäksi opiskelet itsenäisesti monipuolisen taustamateriaalin parissa ja vastaat erilaisiin ennakko- ja kotitehtäviin.

Organisaatiosi saa koulutusohjelmasta parhaan hyödyn, jos voitte osallistua siihen tiiminä: valmennus tarjoaa oivallisen keskustelufoorumin eri tasoilla toimiville henkilöille, kuten johdolle, keskijohdolle, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden kaikkien tehtävälistalla on strategian toimeenpanoon ja innovaatiohaasteisiin liittyviä teemoja. Toki koulutusohjelmaan voi osallistua hyvin myös yksittäiset henkilöt – työskentely muista organisaatioista tulevien henkilöiden kanssa vie  poikkihallinnollisen yhteistyön ja oppimisen ytimeen.

 

Koulutusohjelman hyödyt

Koulutusohjelman aikana saat kokonaiskuvan siitä, mitä innovaatiojohtaminen tarkoittaa omissa työtehtävissäsi valtionhallinnon työntekijänä. Valmennuksen jälkeen ymmärrät paremmin verkostoissa tapahtuvan innovaatiotoiminnan mahdollisuudet ja vaatimukset ja osaat lähestyä innovaatiotoimintaa erityisesti asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Tässä koulutusohjelmassa

• Opit ymmärtämään innovaatiotoimintaan liittyviä rakenteita ja käsitteitä
• Opit muodostamaan tavoitteet innovaatiotoiminnan ja yhteistyön kehittämiselle valtionhallinnon kontekstissa
• Perehdyt laajasti innovaatiotoiminnan eri osa-alueisiin, t&k-hankkeiden käynnistämiseen sekä palvelukonseptien kehittämiseen
• Verkostoidut poikkihallinnollisesti samojen teemojen parissa työskentelevien henkilöiden kanssa

Asiakastarina

Kyösti Väkeväinen

"Palkitsevinta oli päästä kehittämään uusia TKI-toimintatapoja Uudenmaan alueelle yhdessä Uusimaa2019-projektin kanssa sekä maakunnan muiden TKI-toimijoiden kanssa”

Uusimaa 2019

Uudenmaan maakuntauudistuksen hankejohtajalla Markus Paunilla oli haasteellinen työ. Hän vetää Suomen suurimman maakunnan uudistushankeen strategiavalmistelua. Hanketta ei suinkaan kannateta yksimielisesti. Lue miten Innovaatiopolku auttoi hänen organisaatiotaan.

Uusimaa2019-case

Tavoite ja perehtyminen oman Innovaatiokulttuurin kehitystavoitteisiin

 • Innovaatiopolun tavoite
 • Innovaatiotoiminnan linkitys strategiaan
 • Innovaatiokulttuurin kehittämisen osa-alueet
 • Yhteisen käsitteistön merkitys ja sisäistäminen
 • Innovaatiotoiminnan kypsyysasteanalyysi
 • Innovatiivisuusanalyysi
 • Ratkaistavan haasteen ja projektityön valinta
 • Logical Frame -työkalun käyttö projektityön hyötyjen ja vaikutusten määrittelyssä ja seurannassa

Toimeenpanokyky ja resurssien johtaminen

 • Kehitystyöhön vaikuttavat ulkoiset reunaehdot (hallitusohjelma, budjetti, lainsäädäntö, ohjeet, määräykset jne.)
 • Tulevaisuuteen vaikuttavat skenaariot, trendit, riskien ja epävarmuuksien eron ymmärtäminen
 • Eri tarjoamatyyppien luonne: Radikaali vs. Inkrementaali ; Prosesseja ja menetelmiä vs. Palveluita vs. Viestintätapoja vs. Tuotoksia
 • Kehittämisen iteratiivisen  luonteen ymmärtäminen
 • Kehittämistarpeiden visualisointi ja resurssien allokointi
 • Luovuuden ja toimeenpanokyvyn tehostaminen, ja ideaportfolion hallinta

Ketterät ja nopeat kokeilukonseptit

 • Skenaariopohjainen vaihtoehtoisten konseptien tekeminen
 • Lego Serious Play – työkalu skenaarioiden visualisointiin, dokumentointiin, jakamiseen ja kehittämiseen
 • Hyöty-/vaikuttavuus-mallien ja arvolupauksen tehokas kehittäminen

Prosessit, työkalut ja konseptien testaus

 • Concept Shifting –työkalu
 • Bono Six Hats -työkalu
 • Asiakkaiden ja käyttäjien ymmärtäminen – Future Users –työkalu
 • Design thinking, Nopeat kokeilut ja LEAN-Start-Up-mallit
 • Konseptien arviointi käyttämällä InnoNeuro7 -työkalua

Tuloksen esittely ja roadmap

 • Oman organisaation haasteeseen liittyvän ratkaisun esittely ja arviointi
 • Palaute koulutuksen aikana käytettyjen innovaatiotyökalujen toimivuudesta
 • Mahdolliset jatkotoimet: Roadmapin esittely sekä toimintasuunnitelmat
 • Innovaatiopolun tulosten hyödyntämiseksi
 • Yhteenveto Innovaatiopolun ja sen tavoitteiden toteutumisesta