HAUSin johtoryhmä uudistuu tukemaan uutta strategiaamme

Julkaistu Kyösti Väkeväinen

Uusi strategiamme painottaa asiakaslähtöisyyttä, kumppaniyhteistyötä, uusien palveluiden kehittämistä digitalisaatiota ja hyvän hallinnon vientiä. HAUSin uutta strategiaa työstettiin syksyllä 2019 asiakkaiden, omistajan ja hallituksen, henkilöstön sekä kumppaneiden kesken. Hallituksemme hyväksyi uuden vision, mission ja strategiset alueet loppuvuodesta 2019.

Saavuttaaksemme nämä tavoitteet myös HAUSin johtoryhmä muuttuu. Anu Seppä, KM ja Tuija Salmikannas, FM ja Petteri Kallio, FT, on nimitetty uusiksi johtajiksi.

Anu on uusi talousjohtajamme joka vastaa kannattavuuden lisäksi hankinnoista sekä ICT asioista. Tuija puolestaan vastaa henkilöstöstä ja sen kehittämisestä. Petterin vastuualueena on kotimaan liiketoiminta ja sen varmistaminen että pysymme jatkossakin digitaalisen oppimisen edelläkävijöinä. Johtoryhmässä jatkaa johtaja Heidi Lempinen vastuualueenaan HAUS International ja meidän kansainvälinen liiketoimintamme. Ohjelmajohtaja Tero Vuorinen, KTT, nousee johtoryhmäämme uutena jäsenenä vastaten uusista palveluista, johtamisen kokonaisuudesta sekä kumppaniyhteistyöstä. Teron päätehtävänä on edelleen toimia menestyksekkään Uudistuja-ohjelman johtajana.

Nyt lähdemme kehittämään maailman parasta julkista hallintoa.
#hausstrategia #jottajokainenvoisioppia

Kyösti Väkeväinen Toimitusjohtaja kyosti.vakevainen@haus.fi