Hankintaosaamisen uudet tuulet

Julkaistu Tiina Pitkäaho

Tiesitkö että, Suomessa tehdään noin 45 miljardilla eurolla julkisia hankintoja vuodessa? Tästä syystä on erityisen tärkeää huolehtia julkisten hankintojen osaamisesta myös valtion omissa organisaatioissa. Näiden taitojen merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään.

Olemme järjestäneet julkiselle hallinnolle suunnattua Hankintaosaaja-valmennuskokonaisuutta viimeiset neljätoista vuotta. Lokakuussa alkava kokonaisuus on siis 15. kerta ja ohjelman on suorittanut jo useat sadat julkisten hankintojen tekijät. Vuodesta toiseen ohjelmaa on kehitetty vastaamaan paremmin osaamistarpeita ja tulevaisuuden hankintojen vaatimustasoa. Tänä vuonna halusimme lisätä entisestään koulutusohjelman vaikuttavuutta ja asiantuntijuutta kiinnittämällä Kalle Pinnin koulutuksen ohjelmajohtajaksi. Kalle johtaa tällä hetkellä Hanselin hankintatoimen kehittämisyksikköä, jossa nostetaan julkishallinnon hankintatoimen tasoa askel kerrallaan. Kallella on vahva oma kokemus hankintatoimen organisoinnista ja johtamisesta.

Mikä Hankintaosaaja oikeastaan on?

Hankintaosaaja-koulutusohjelma on käytännönläheinen, syventävä julkisten hankintojen valmennus, jonka tarkoituksena on vastata kasvaneisiin osaamistarpeisiin.  Koulutusohjelmamme etenee hankintaprosessin mukaisesti ja siinä on yhteensä 11 koulutuspäivää. Seuraamme ohjelmassa myös Hankinta-Suomi-ohjelman etenemistä ja nostamme ajankohtaisia aiheita esiin myös sieltä.

Hankintaosaajassa kuulemme useita asiantuntevia puheenvuoroja sekä akateemisesta että yritysmaailmasta, unohtamatta valtionhallinnon, Hankintaosaaja-alumnien ja Hanselin asiantuntijoita. Yhtenä käytännön tehtävä koulutuksessa tehdään myös hankintapäätös.

Lisäksi koulutukseen osallistuja voi valita tehtäväkseen joko oppimispäiväkirjan kirjoittamisen tai hankintatoimeen liittyvän kehitystehtävän.  Kehitystehtävässä on tarkoitus kehittää oman organisaation hankintatoimea. Tämä hyödyttää myös koulutuksen osallistujan lisäksi koko organisaatiota.

Hankintatoimeen liittyvä kehitystehtävä

  • Oman yksikön hankintaohjeen päivittäminen​ tai pienhankintaohjeen laatiminen
  • Raportti viraston hankintastrategian toimeenpanosta
  • Ympäristönäkökohtien tai sosiaalisten näkökohtien huomioiminen (vastuulliset hankinnat) oman yksikön hankinnoissa  jne.

Ohjelma on syventävä kokonaisuus, jota suositellaan julkishallinnon hankintatehtävissä toimiville ja hankintaosaamisen ammattitaitoa työssään tarvitseville. Koulutukseen voivat osallistua myös hankintatoimeen osallistuvat asiantuntijat, taloussuunnittelijat, hankintapäätösten tekijät sekä hankintatoimen strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat ammattilaiset. Suosittelen käytännön kokemusta hankintatoimesta ja vähintään julkisten hankintojen peruskurssin suorittamista.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan nyt. Meillä on ollut aina tosi mahtava hankintaporukka opettelemassa uusia tietoja ja taitoja, jakamassa omaa osaamistaan muiden osallistujien kanssa ja saamassa varmuutta omalle osaamiselleen.  Itse koulutus alkaa 7.10.2021. Tervetuloa Hankintaosaajaan!

Kerron mielelläni Hankintaosaajasta lisää: koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho, tiina.pitkaaho@haus.fi, puh. 040 513 0454

Tiina Pitkäaho Koulutuspäällikkö tiina.pitkaaho@haus.fi