Tule mukaan oppimissprintteihin!

Julkaistu

Sitra Lab ja HAUS toteuttavat syksyllä oppimissprinttejä, joihin haemme osallistujia. Oppimissprinteissä yhdistyvät nopea oppiminen, tavoitteellinen työskentely ja käytännön kehittäminen yhdessä viikossa – kiinnostuitko? Hae mukaan oppimaan itse, kokeilemaan työkaluja ja edistämään julkisen hallinnon strategiaa työssäsi! Ilmoita kiinnostuksesi vastaamalla kyselyyn tai lue lisää alta.   

Mistä oppimissprinteissä on kyse?
Oppimissprintti on napakka ja intensiivinen tapa oppia, syventää ymmärrystä, kokeilla ja kehittää ratkaisuja. Sprintissä määritellään oppimishaaste, jota ratkotaan yhden viikon ajan yhteiskehittämisen, työpajojen ja tiimityöskentelyn avulla. Sprintissä osallistujille tulevat tutuksi Sitra Labin muutoksen menetelmät systeemi-, vaikuttavuus- ja muotoiluajattelusta. Sprinttityöskentely kytketään oman arjen ja työn kehittämiseen: mitä ongelmia kohtaat työssäsi ja minkälaista tukea kaipaat muutoksen tekemiseen? 

Miksi oppimissprinttejä tarvitaan?
Muutoksen tekeminen ja viheliäisten ongelmien ratkominen alkavat oppimisesta. Tarvitsemme erilaisia tapoja kirittää yhdessä oppimista ja nopeita kokeiluja valtiolla. Oppimissprintti on Sitra Labin ja HAUSin tarjoama vastaus ja konkreettinen työkalu, jolla haluamme tukea osallistujien kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä muutosta niin omassa työssään kuin valtionhallinnossa laajemmin. Haastamme sinut mukaan: mitä et voisi viikossa oppia? 

Kuka voi osallistua?
Kuka tahansa virkahenkilö täysin veloituksetta. Haemme osallistujia poikkihallinnollisesti, mutta kannustamme hakemaan mukaan myös parin kollegan tai tiimin kanssa. Parhaissa sprinttitiimeissä yhdistyvät asiantuntemus ja osaaminen eri näkökulmista: voit siis olla teemasta kiinnostunut vasta-alkaja, jonka tulisi ottaa käsiteltävä sprinttiteema työssään haltuun tai aiheen syvällinen asiantuntija, joka kaipaa toimintaa ja mahdollisuutta edistää ratkaisuja käytännössä.  Pääasia on, että pystyt sitoutumaan viikon ajaksi käyttämään sprinttityöskentelyyn 2-4 h/päivä. 

Milloin sprintit järjestetään?
Järjestämme syksyn oppimissprintit viikoilla 39, 43 ja 48. Tarkat päivämäärät ovat:

  • 1. sprintti: 27.9.-1.10.
  • 2. sprintti: 25.10.-29.10.
  • 3. sprintti: 29.11.-3.12.

Sprinttiviikolla yksilö- ja tiimityöskentelyä on noin 2-4 h/päivä. Työskentelyjaksot ajoittuvat klo 9-11 ja klo 13-15 välille. 

Mitkä ovat oppimissprinttien teemat ja haasteet?
Oppimissprinteille valitaan kattoteemat, jotka ovat tiedossa ennen sprintin alkua. Kattoteemasta muodostetaan sprinttiviikon aluksi osallistujien kesken vielä tarkennettu oppimishaaste, jota ratkotaan viikon ajan. Haaste kytketään osallistujien arkeen: osallistumalla sprinttiviikolle edistät siis sekä omaa työtäsi että julkisen hallinnon strategiaa ja saat työkaluja muutoksen tekemiseen. 

Jotta sprinttiin osallistuminen olisi mielekästä ja vastaa osallistujien tarpeisiin, kysymme sinulta: mikä tai mitkä seuraavista julkisen hallinnon strategian teemoista vaativat mielestäsi kipeimmin uutta ajattelua, oppimista ja käytännön kokeiluja? Toisaalta: minkä teeman käsittely auttaisi sinua omassa työssäsi eteenpäin? 

Valittavat teemat oppimissprinteille: 

  1. Sujuva yhteistyö muun yhteiskunnan kanssa
  2. Vastuu ilmaston­muutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta
  3. Ihmislähtöiset ja monimuotoiset palvelut
  4. Tiedon hyödyntäminen ja tarjoaminen ennakoivasti ja monipuolisesti

Kiinnostuksen pohjalta sprintit voidaan järjestää kaikki kolme eri teemoista tai vaikkapa kaksi sprinttiä samasta teemasta. Vastaamalla kyselyyn vaikutat siihen, mitkä teemat sprinteille valitaan ja minä ajankohtina ne pidetään. 

Missä voin äänestää teemaa ja ilmoittautua mukaan?
Kerro meille, mikä teema sinua kiinnostaa, oletko halukas osallistumaan oppimissprinttiin ja mikä ajankohta olisi sinulle paras vastaamalla nopeaan kyselyyn ma 6.9. mennessä.

Kyselyssä voit myös mieluusti kertoa näkemyksiä siitä, mitä teemaan liittyvää aihetta, kysymystä tai ongelmaa haluaisit tarkemmin lähteä ratkomaan. Kyselyn tulosten ja kiinnostuneiden osallistujien perusteella lyömme oppimissprinttien teemat ja ajankohdat lukkoon. Olemme vielä erikseen kiinnostuneisiin yhteydessä sitovista ilmoittautumisista.

Mistä saan lisätietoja?
Tule linjoille, kun järjestämme avoimen infotilaisuuden oppimissprinteistä to 2.9. klo 12-12.45. Tilaisuus ei vaadi ennakkoilmoittautumista ja mukaan pääset tästä Teams-linkistä. Oppimissprinteistä tilaisuudessa kertovat Sitra Labin johtava asiantuntija Kirsi Hanhisalo ja HAUSin asiantuntija Henna Pursiainen. Tilaisuus on osa HAUSin Jotta jokainen voisi oppia -tapahtumaviikkoa.

Tervetuloa mukaan kirittämään yhdessä oppimista! 
Kirsi Hanhisalo (Sitra) & Petteri Kallio ja Henna Pursiainen (HAUS)

Muuta kysyttävää oppimissprinteistä?
Ota yhteyttä:
Henna Pursiainen
henna.pursiainen@haus.fi
puh. 044 491 6955