Valmennusohjelma

Ennakointi- ja muutoskyvykkyys

 

 

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu ja kehittyy koko ajan – toimintaympäristömme on yhä kompleksisempi ja muutoksia tapahtuu kiihtyvämmällä tahdilla myös valtiolla – ihmisiltä vaaditaan, ei vain pelkästään epävarmuuden sietoa, vaan sen hallintaa. Ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä tarvitaan myös valtionhallinnossa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan – kyvykkyyttä tarvitaan eri tasoilla, johtajista kehittäjiin ja asiantuntijoihin. 

Nelipäiväinen valmennusohjelma antaa paljon eväitä itsenäisille asiantuntijoille ja erityisesti esimiehille, joiden tulee hahmottaa laajempia kokonaisuuksia sekä syy–seurausketjuja ja joiden vastuulla on ainakin osittainen ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittäminen omissa organisaatioissaan.

 

Ennakointi- ja muutoskyvykkyys valmennussohjelma

Koulutusohjelmamme on luonteeltaan keskusteleva sekä luovaan pohdiskeluun ja ajatteluun kannustava. Teet valtionhallintoa koskevista muutosilmiöistä monipuolisia analyysejä, oivallat ennakointi- ja muutoskyvykkään organisaation ajattelu-ja toimintatavat sekä sisäistät tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun työtapana. Ymmärrät koulutuksessa myös kohtaamistahdon ja innostavan vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön voimavarana sekä muutoksen sanallistamisen roolin ennakointi- ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä valtiolla. Valmentajinasi toimivat tulevaisuudentutkimuksen sekä ennakointi- ja muutoskyvykkyyden innostavat ja oppineet asiantuntijat. Hyödynnämme koulutuksessa myös verkkopohjaista ennakointi- ja ilmiökarttaa, Futures Platformia.

Tämän valmennuksen avulla vahvistat kykyjäsi ajatella ja työskennellä itse- ja yhteisohjautuvasti:  

  • Opit kollektiivista peiliin katsomisen taitoa, kriittistä reflektiota.
  • Tutustut tulevaisuuden ennakoinnin keskeisiin keinoihin, välineisiin ja menetelmiin
  • Luot yhdessä valmentajien ja muiden osallistujien kanssa syvällisen näkemyksen ja ymmärryksen tulevaisuuden muutosilmiöistä, villeistä korteista ja heikoista signaaleista valtionhallinnon kontekstissa.
  • Opit tekemään töitä yhdessä ja yhteistyössä muiden kanssa, yhteissuunnittelun keinoin.
  • Tutustut ennakointi- ja muutoskyvykkyyden edistämisen keinoihin ja mittareihin.
  • Opit noutamaan historiasta nykyhetkeen tulevaisuuden kannalta toimivia toimintatapoja.

Kenelle?

Nelipäiväinen ennakointi- ja muutoskyvykkyysvalmennus on suunniteltu ja suunnattu ihmisille, joilla on jo jonkin verran kokemusta tulevaisuuden ennakoinnista ja yhteissuunnittelusta (co-design).

Koulutusohjelman sisältö

Käynnistämme valmennusohjelman pohtimalla yhdessä, mitä ylipäänsä on ennakointi- ja muutoskyvykkyys valtionhallinnon kontekstissa. Tutustumme ennakoinnin keinoihin ja menetelmiin ja opimme hyödyntämään Futures Platform –sovellusta tulevaisuuden ilmiöiden analysoinnissa. Syvennymme myös kaaoksen ja kosmoksen suhteeseen ja perehdymme siihen, miten VUCA (volatility, uncertaintity, complexity ja ambiguity) -maailmassa toimitaan. Sovellamme oppimaamme yhteissuunnittelutyöpajassa.

Pohdimme, mitä muutoksia tarvitaan toimintavoissa valtiolla, kun puhutaan ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä. Opimme, mitä on tulevaisuusajattelu ja minkälaisia skenaariomenetelmiä on olemassa. Perehdymme tulevaisuuksien anturointiin kriittisen tarkastelun ja visionäärisen pohdinnan tasapainoiluina – tarkastelemme ilmiöitä, jotka muuttavat maailmaa, yhteisöjä toimintamalleja. Sovellamme oppimaamme yhteissuunnittelutyöpajassa.

Keskustelemme joustavuudesta, ketteryydestä, osaamisesta ja luottamuksesta. Opimme lisää ennakointi- ja muutoskyvykkyyden lähtökohdista ja mittareista valtionhallinnossa. Pohdimme, kuinka historia auttaa ymmärtämään nykytilaa ja hahmottamaan huomista. Syvennämme oppimaamme yhteissuunnittelutyöpajassa.

Käymme läpi tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun keinoja ja menetelmiä. Syvennymme siihen, mitä tarkoittaa kohtaamistahto ja mikä merkitys on muutoksen sanallistamisella. Opimme lisää ennakointi- ja muutoskyvykkäistä toimintatavoista. Sovellamme oppimaamme yhteissuunnittelutyöpajassa.