Sisältöön sitemap

Tarjousvalmistelu: Asiantuntijoita (eri rooleja)

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. HAUSin toimintaan kuuluu myös laaja kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.

Haemme asiantuntijoita tarjousvalmistelussa olevaan hankkeeseen

Oletko kiinnostunut asiantuntijatehtävistä Twinning-hankkeessa Tansaniaan?

Etsimme tarjousvalmistelussa olevaan Twinning- hankkeeseen Digital4Tanzania (Linkki: Digital4Tanzania) kiinnostuneita asiantuntijoita eri rooleihin. Hankkeen yleisenä tavoitteena on edistää aktiivisesti Tansanian digitalisaatiota tukemalla digitaalisen hallinnon uudistusta ja konnektiivisuutta.

Tarjousvalmistelussa haussa olevat asiantuntijatehtävät ovat:

Kohdemaassa oleskeleva neuvonantaja (Resident Twinning Advisor, RTA)

RTA on vastuussa hankkeen päivittäisestä toimeenpanosta. RTA valmistelee työsuunnitelmat vahvassa yhteistyössä relevanttien toimijoiden kanssa. Kun PL ja JPL ovat allekirjoittaneet työsuunnitelmat, RTA keskittyy toimeenpanemaan aktiviteetit hyvin ja aikataulussa. RTA toimii neuvonantajana ja tukee teknisesti edunsaajahallintoa (Beneficiary Administration). RTA päivittää tarpeen mukaan työsuunnitelmia ja esittelee ne ohjausryhmässä.

Projektijohtaja (Project Leader, PL)

Projektijohtaja on hankkeen virallinen toimija, jolla on vastuu varmistaa operatiivisen tason poliittinen dialogi. Projektijohtaja varmistaa ja koordinoi projektin etenemisen kohti tavoitteita. Hän osallistuu hankkeen ohjausryhmäkokouksiin ja toimii hankkeessa lyhytaikaisena asiantuntijana. Projektijohtajan sitoutuminen keskittyy toimintasuunnitelmien valmisteluun ja yhteydenpitoon. Projektijohtajaa tukee kohdemaassa oleskeleva neuvonantaja.

Lyhytaikaiset asiantuntijat (Short-Term Experts, STE) (monia)

Lyhytaikaiset asiantuntijat tukevat hanketta oman asiantuntijuutensa puitteissa osallistumalla eri aktiviteetteihin kuten työpajoihin, seminaareihin, koulutustilaisuuksiin, ja osallistumalla kokouksiin edunsaajan virkahenkilöstön kanssa, valmistelemalla yhteisiä tilaisuuksia osana heidän missioitaan. Lyhytaikaisten asiantuntijoiden tulee varata riittävästi aikaa ennen ja jälkeen missioiden erilaisiin valmistelu-ja raportointitehtäviin. Lyhytaikaiset asiantuntijat sitoutumaan toteuttamaan kaiken työn inklusiivisin ja näyttöön perustuvan politiikan periaattein.

Viralliset vaatimukset asiantuntijatehtäviin Twinning manuaalista: Twinning_manual_2017_update_2022_EN.pdf (europa.eu)

Osoita kiinnostuksesi yllä oleviin tehtäviin mahdollisimman pian (viim 22.12.) ottamalla yhteyttä: hauspmo@haus.fi

Hanketta valmistelee HAUSissa asiantuntijamme Ida-Susanna Pöllänen.

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset