Sisältöön sitemap

Asiantuntija (humanitaarinen apu)

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. HAUSin toimintaan kuuluu myös laaja kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.

Haemme palvelukseemme

Asiantuntijaa (humanitaarinen apu)

Suomi on toiminut hyvän humanitaarisen avunannon (Good Humanitarian Donorship, GHD) ryhmän yhteispuheenjohtajana. Kausi on kaksivuotinen. GHD on humanitaarisen sektorin 42 maan avunantajaryhmä. Ryhmän tehtävänä on vaalia humanitaarisen avun periaatteellisuutta.

Asiantuntija toimii työsuhteessa HAUS kehittämiskeskus Oy:ssa ja työskentelee humanitaarisen avun asiantuntijana ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikön apuna Suomen GHD-puheenjohtajuuden toteutuksessa.

Asiantuntijan tehtävänkuva koostuu muun muassa seuraavista kokonaisuuksista:

  • Suomen GoodHumanitarianDonorship –puheenjohtajuuden sisältövalmistelu sekä kokousten valmistelu
  • Suomen humanitaarisen avun politiikkakysymykset etenkin GoodHumanitarianDonorship –puheenjohtajuuden prioriteettiteemoja koskien
  • Prioriteettiteemoja koskevien kantojen valmistelu eri foorumeilla (järjestöt, johtokunnat, avunantajaryhmät)

 Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

  • Humanitaarisen avun hyvää tuntemusta (ml. periaatteet ja rooli kansainvälisessä järjestelmässä, keskeiset järjestöt ja rakenteet sekä suhde kehitysyhteistyöhön)
  • Tietämystä erityisesti seuraavista sisältökokonaisuuksista: tasa-arvo ja vammaisinkluusio humanitaarisessa avussa; terrorisminvastaisten toimien vaikutus humanitaariseen apuun; humanitaarisen avun joustava rahoitus; YK:n kehityssektorin reformin vaikutus humanitaariseen apuun.
  • Suomen kehityspolitiikan tuntemusta
  • Kokemusta humanitaarisesta avustustyöstä
  • Hyvää koordinaatio-osaamista ja kykyä ottaa uusia temaattisia alueita haltuun
  • Ylempää korkeakoulututkintoa
  • Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa, ml. humanitaarinen termistö

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävä on määräaikainen ajalla 6.10.2022-30.6.2023 ja se täytetään välittömästi sopivan henkilön löydyttyä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 3.10.2022 sähköpostitse osoitteeseen: kirsi.aaltola[at]haus.fi, johtaja (kehittämisliiketoiminta).

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset