Sisältöön sitemap

Asiantuntija (Filippiinit)

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. HAUSin toimintaan kuuluu myös laaja kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.

Haemme palvelukseemme asiantuntijaa

Asiantuntija: Yritysten kansainvälistymisen, markkinamahdollisuuksien ja kestävää kehitystä tukevien kumppanuuksien ja innovaatioiden edistäminen, Filippiinit.  

Filippiinit on yksi Kaakkois-Aasian merkittävimmistä talouksista. Maan kansallinen kehitysohjelma rakentuu kestävälle kehitykselle ja tarjoaa merkittäviä markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Samoin käynnissä olevan laajan julkisen sektorin infrastruktuurin rakennusohjelman ennakoidaan luovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia monella suomalaiselle osaamiselle relevantilla sektorilla. Etenkin start up –yritysten liiketoimintaympäristö Filippiineillä on viime vuosina kehittynyt.

Suomen Manilan suurlähetystö avattiin uudelleen 2020, ja sen yhtenä päätavoitteena on yritysyhteyksien tiivistäminen maiden välillä. Yhteistyön mahdollisuuksia nähdään etenkin kestävän infrastruktuurin rakentamisessa, kiertotaloudessa, jätteiden käsittelyssä, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä, terveysteknologiassa, koulutuksessa ja digitalisaatiossa.

Developing Markets Platform (DevPlat) –yhteistyöalusta auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita pääsemään kehittyville markkinoille ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa tarjoamalla tietoa, neuvontaa, kontakteja ja innovaatiorahoitusta kehittyviin markkinoihin liittyen. Filippiineillä etenkin Aasian kehityspankki ja sen Manilan pääkonttori on tärkeä toimija suomalaisyritysten verkostoitumisen kannalta. Suomi rahoittaa myös Aasian kehityspankin alaista ADB Ventures –ohjelmaa.

DevPlat –alustan ja siihen sisältyvien maakohtaisten DevPlat-hankkeiden kautta voidaan vahvistaa kestävää kehitystä edistävän innovaatiotoiminnan ja -kumppanuuksien edellytyksiä Filippiineillä valituissa teemoissa. Hankkeen kautta tuetaan valituilla aloilla pitkäjänteisesti kumppanimaan yrityskenttää ja säällisiä työpaikkoja. Business Finlandin rahoituksen lisäksi DevPlat tukee yritysten mahdollisuuksia hyötyä myös muista kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista (ml. Finnfund, PIF, sekä kehitysrahoituslaitokset Maailmanpankki ja Aasian kehityspankki). Jotta DevPlat -palveluita voidaan kehittää paikalliset olosuhteet ja kehitysvaikutukset huomioiden, ulkoministeriö hakee nyt asiantuntijaa DevPlat -yhteistyöhön. Tärkeä osa toimintakenttää on myös Kaakkois-Aasian alueellisen tilanteen seuranta sekä synergiaetujen tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Asiantuntija työskentelee HAUS kehittämiskeskus Oy:n (HAUS) palkkaamana. Tehtävän sijoituspaikka on Manilassa ja työskentelytilat täsmennetään yhdessä asiantuntijan kanssa työn alkuvaiheessa. Tehtävän aloitus toteutetaan Suomesta käsin ja asiantuntijalla on mahdollisuus käyttää HAUS:n toimitiloja Helsingissä. Tehtävänhaltija toimii tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin, Manilan suurlähetystön ja ulkoministeriön kanssa.

Tehtävänkuva koostuu muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: 

 • Developing Markets Platform-yritysten aktivointi ja tukeminen Filippiineillä yhteistyössä Business Finlandin ja muun Team Finland-verkoston kanssa
 • Maakohtaisen palvelumallin luominen Business Finlandin kanssa
 • Alkukartoituksen laatiminen osana inception-raporttia
 • Kehitystarpeiden ja liiketoimintamahdollisuuksien yhtymäkohtien tunnistaminen yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa ja niistä tiedottaminen suomalaisyrityksille
 • tarpeisiin liittyen aktivointiprosessien järjestäminen yhteistyössä Developing Markets  Platformin sekä muiden yksityisen sektorin rahoittajien kanssa valituilla sektoreilla (mm. markkinselvitykset, seminaarit)
 • Suomalaisyritysten neuvonta kehitysrahoitukseen ja yksityisen sektorin DevPlatiin liittyvistä rahoitusinstrumenteista
 • Suomalaisyritysten neuvonta paikallisiin olosuhteisiin, kehitysvaikutuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyen
 • Team Finland-työn prioriteettien (kiertotalous, uusiutuva energia ja jätteenkäsittely-ratkaisut, terveysteknologia, digitalisaatio, koulutus) edistäminen Suomen ja Filippiinien välillä kehityspoliittiset tavoitteet huomioiden
 • Kaakkois-Aasian alueellisen DevPlat-yhteistyön edistäminen yhdessä Business Finlandin ja edustojen kanssa
 • Projektityönsuunnittelu, seuranta ja raportointi
 • Muut ulkoministeriön ja HAUS:n erikseen määräämät tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään: 

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Kansainvälistä työkokemusta, erityisesti kehittyviltä tai muuten haastavilta markkinoilta
 • Yksityissektorin liiketoimintamallien tunteminen
 • Ymmärrystä yritysten kehitysvaikutuksista
 • Suomalaisen yrityskentän, tarjoaman ja osaamisen tuntemusta
 • Osoitettua kykyä verkostoitua ja neuvottelutaitoja
 • Englannin sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa

Eduksi hakijalle on:

 • Filippiinien ja Kaakkois-Aasian tuntemus
 • Työkokemus Filippiinien vienninedistämisen pääsektoreihin liittyen
 • Kokemuskansainvälisistäkehitysrahoittajista
 • Suomen kehityspolitiikan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tuntemus
 • Suomen ja Filippiinien yritysekosysteemin tuntemus
 • Ulkoministeriön ja Business Finlandin toimintatapojen tuntemus
 • Suomen kielen tuntemus

Tehtävän kesto: aloitus 1.11. 2022 – 31.10.2025

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 28.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
kirsi.aaltola@haus.fi, johtaja HAUS kansainvälinen toiminta. Kopio: kati.tanninen@haus.fi, johtava asiantuntija.

Lisätiedot: kati.tanninen@haus.fi

Lisätiedot koskien DevPlat-yhteistyöalustaa: christopher.palmberg@businessfinland.fi , ohjelmapäällikkö, Business Finland

 

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset