Afrikka on IN!

Julkaistu Nina Niva

EU julkaisi Afrikka-strategiansa viime vuonna ja siinä painotetaan EU:n ja Afrikan välisten suhteiden kasvaa merkitystä. Lisäksi strategiassa mainitaan, että Afrikka ja EU ovat naapureita ja synnynnäisiä kumppaneita, ja yhdessä ne voivat varmistaa vauraamman, rauhallisemman ja kestävämmän tulevaisuuden sekä Afrikalle että Euroopalle.

Myös Suomen ulkoministeriön juuri julkaiseman Afrikka-strategian mukaan lähestymistapa Afrikkaa kohtaan tarvitsee päivityksen ja strategian tavoitteenasettelu on uudenlainen.

Suomen Afrikka-strategia ei keskity enää kehitysyhteistyöhön, vaan Suomen ja Afrikan maiden poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Strategian mukaan valtioneuvosto haluaa monipuolistaa ja syventää Suomen suhteita Afrikan maihin, Afrikan unioniin ja alueellisiin järjestöihin. Kehitysyhteistyö säilyy kuitenkin Suomen ulkopolitiikan yhtenä keskeisenä välineenä Afrikassa. Sen päätavoitteena on Afrikan tukeminen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti köyhyyden poistamisessa ja eriarvoisuuden vähentämisessä. Afrikka on jatkossakin Suomen kehitysyhteistyön maantieteellinen painopiste.

On hyvä muistaa, että Afrikan manner on iso ja se kasvaa nopeasti, myös markkina-alueena. Sen mahdollistaa kasvava keskiluokka ja nuori väestö. Afrikassa on alle 30-vuotiaita 70 % väestöstä. Se on paljon! Myös runsaat luonnonvarat, digitaalisuus ja paraneva infrastruktuuri luovat uusia yhteistyömahdollisuuksia Afrikkaan. Koko manner on draivissa!

On hienoa todeta, että HAUS on ollut aktiivisesti mukana afrikkalaisten virkamiesten osaamisen ja hallinnon kehittämisessä yli 15 vuotta.

Hankkeet ovat tähän saakka olleet Suomen ulkomnisteriön rahoittamia, mutta nyt vuonna 2021 myös EU:n Twinning-hankkeet ovat laajentuneet Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Sambiassa alkaa tänä vuonna kaksi Twinning-hanketta, joissa molemmissa HAUS on mukana. Antikorruptio-hankkeessa HAUS on vetovastuussa ja pääsopimuskumppani, ja audit-hankkeessa HAUS on osa konsortiota.

Koulutustarpeiden kartoitusta Namibiassa

HAUS aloitti Namibiassa vuonna 2006 yhteistyön ensin pääministerin kanslian kanssa. Kartoitimme silloisen HAUS Internationalin johtajan Ari Sihvolan kanssa virkamiesten koulutustarpeita ja haastattelimme keskijohtoa heidän johtajuuteen liittyvissä asioissa. Keräsimme tietoa millainen johtamisvalmennus olisi heille käytännöllistä ja tarpeen. Namibiaan suunniteltiin myös HAUSin tyyppistä hallintokoulua NIPAMia eli Namibian Institute of Public Administration and Managementia. Ja idea toteutuikin! Ennen hallintokoulun perustamista kävimme HAUSista vuosina 2007-2008 useaan otteeseen konsultoimassa ja keräämässä tietoa heidän koulutustarpeistaan, ja autoimme heitä tulevan hallintokoulun organisaation ja toimintojen suunnittelussa. Viimein vuonna 2009 pääsimme pitämään keskijohdon valmennusohjelman eli Middle Management Development Programmen. Valmennusohjelma toteutettiin Swakopmundissa, joka sijaitsee Atlantin rannalla 350 kilometrin päästä Windhoekista. Tämä oli hyvä ratkaisu, koska näin osallistujat pystyivät keskittymään pelkästään koulutukseen ilman muita velvoitteita. Samalla matkalla pääsimme katsomaan myös NIPAM-hallintokoulun rakennusprojektia Windhoekin keskustan ulkopuolella.

Pääministerin kanslia, jossa työskentelimme Windhoekissa

Keskijohdon valmennusta Sambiassa

Seuraava HAUSin hanke Afrikassa, johon osallistuin, oli Sambian hankintaviranomaisen ZPPAn (Zambia Public Procurement Authority) kehittämishanke. Hankkeen virallinen nimi oli ”Capacity building of the Zambia Public Procurement Authority (ZPPA) through institutional twinning partnership with HAUS Finnish Institute of Public Management”. Olin mukana hankkeen ensimmäisessä toteutusvaiheessa vuosina 2012-2013, jolloin myös keskityimme keskijohdon valmentamiseen. Valmennusohjelman pääteemat olivat 1) Leadership and Management, 2) Human Resource Management and Development, 3) Support to e-procurement development, 4) Internal and external communication. Hankkeen asiantuntijoina käytettiin mahdollisimman paljon HAUSin omaa henkilöstöä ja vain joissakin teemoissa turvauduimme ulkopuolisiin valmentajiin.

Valmennusohjelman jaksoja oli lähes joka kuukausi yli vuoden ajan, ja tuolloin Lusaka ja pitkät lennot tulivat tutuiksi.

Joka Afrikan maa ja kaupunki on erilainen, ja vertaamalla Lusakaa Windhoekiin tai vaikka Dar es Salaamiin, Lusakan ydinkeskusta oli afrikkalaisittain tyypillinen runsaine ihmismäärineen, kaoottisine liikenneruuhkineen ja vanhoine rakennuksineen, kun taas ydinkeskustan ympärillä omakotitaloalueet olivat kauniin vihreitä ja viehättäviä. HAUSilla oli myös jatkohanke tähän ZPPA-hankkeeseen vuosina 2016-2018, mutta silloin oli siirtynyt jo Tansanian pääkaupunkiin Dar es Salaamiin.

Victorian putoukset kesällä 2013
Lusakan keskustaa vuonna 2013

Afrikkalaista johtajuutta edistävä kehitysyhteistyöhanke Tansaniassa

HAUS on ollut mukana vuodesta 2009 lähtien Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyöhankkeessa tansanialaisten johtajien koulutuslaitoksen eli UONGOZI-instituutin kehittämisessä.

Uongozi on swahilin kieltä ja tarkoittaa johtajuutta.

UONGOZI-instituutti valmentaa ja kouluttaa pääasiassa korkeamman tason johtajia ja keskittyy kestävän kehityksen erityisteemoihin. Koulutuslaitoksen virallinen nimi on UONGOZI Institute, Institute of African Leadership for Sustainable Development. Työskentelin UONGOZI-instituutissa vuosina 2014-2017 Capacity Development Adviserina. Olin instituutin koulutustiimin jäsen, joten sain olla mukana yhtenä tiimin jäsenenä toteuttamassa koko koulutussykliä alkaen koulutuksen suunnittelusta sen toteuttamiseen ja lopuksi arvioimiseen. Järjestimme koulutusjaksoja Dar es Salaamin lisäksi myös Sansibarilla ja Dodomassa.

UONGOZI Instituutti vuonna 2014
Työkavereitani UONGOZI Instituutista Ngorongoron suojelualueella

 

Jos haluat lisätietoja HAUSin kansainvälisistä hankkeista, ota yhteyttä!

Nina Niva Johtava konsultti nina.niva@haus.fi