50 vuotta kansainvälisyyttä

Julkaistu

HAUS edeltäjineen on ollut kansainvälinen koko toimintansa ajan, 50 vuotta. Tämä kansainvälisyys on tarkoittanut yhteistä keskustelua ja toteutettuja koulutuksia muiden virkamieskoulujen kanssa, osallistumista kansainvälisiin järjestöihin, ulkomaisia asiantuntijoita sekä korkeatasoista kansainvälistä liiketoimintaa.

Yhteydet kollegalaitoksiin

Valtion koulutuskeskuksen VKK:n alkuaikoina oli tärkeää saada tuntumaa muihin kollegalaitoksiin, erityisesti pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin virkamieskouluihin.  Osa näistä kouluista kuten SIPU Ruotsissa, Förvaltsningshöjskole Tanskassa, Civil Service College Isossa-Britanniassa ja Verwaltungsakademie Saksassa olivat toimineet jo ennen VKK:ta ja osoittivat kaikki tahoillaan tietä keskitettyyn virkamieskoulutukseen. Nämä yhteydet olivat kullanarvoisia, kun Suomi ennen EU-jäsenyyttään lähti systemaattisesti kouluttamaan virkamiehiä eurooppalaisuuteen. Windows on Europe -ohjelman kautta haettiin oppia eri maista: Isosta Britanniasta, Ranskasta, Irlannista ja Saksasta.  Lisäksi osana johtamiskoulutusta yli 500 suomalaista virkamiestä koulutettiin Eurooppa-asioihin Tanskassa.

Venäjälle ja Baltiaan

Tietoa Venäjän hallinnosta lähdettiin hakemaan jo 1980-luvun lopulla.  Ensimmäiset koulutusohjelmat toteutettiin Moskovassa perestroikan aikana ja niitä jatkettiin Uusi Venäjä -seminaareilla sekä ohjelmilla Pietarissa. Suomi sai kansainvälistäkin huomiota sen kouluttaessa ylintä johtoaan Venäjä-asioihin osana EU-puheenjohtajuusvalmennusta. Nämä huippuseminaarit veivät 90-luvulla n. 140 huippuvirkamiestä, kansanedustajaa, yritysjohtajaa ja eräitä muita johtajia Moskovaan. Silloin uutena EU:n jäsenmaana haluttiin vastata odotukseen suomalaisten hyvästä Venäjä-osaamisesta. Tässä olisi ehkä toiston paikka tervetullut!

Baltian maiden kanssa yhteisiä hankkeita toteutettiin erityisesti lähialueyhteistyönä. Näitä hankkeita oli useita Virossa sekä myös Latviassa ja Liettuassa. Keskeiseksi teemaksi nousi toive maiden hallintojen valmentautumisesta EU-jäsenyyteen. Myös Venäjän lähialueilla toteutettiin monia vaikuttavia lähialuehankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa Pietarista Murmanskiin.

Mukaan EU-hankkeisiin

EU-jäsenyyden myötä Suomelle avautuivat portit päästä mukaan EU:n rahoittamiin hankkeisiin. Tähän olimme valmiita ja Suomi olikin kiinnostava kumppani heti kun mukaan päästiin. Alkuvaiheessa voitimme hankkeita lähinnä Baltian maista sekä Keski-ja Itä-Euroopan maista, erityisesti Tsekistä. Hienoja hankkeita, joiden kautta myös suomalaiset virkamiehet pääsivät lähemmin tutustumaan tulevien EU-maiden hallintoon ja virkamiehiin.  Hankkeiden kilpailuissa kaikki suomalaiset toimijat oppivat uudet säännöt kilpailla niin, että seuraavissa hankkeissa pystytään taas toimimaan yhteistyössä. Hallinnon ja virkamieskoulutuksen hankkeissa kilpailimmekin usein muiden maiden virkamieskoulujen kanssa.

Saimme hankkeita yksin ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Suomen mallit ja kokemukset kiinnostivat. Suomalaiset toimijat pärjäsivät hyvin ja asiantuntijoitamme pidettiin ahkerina, ymmärtävinä ja aikaansaavina; emme myöskään tuputtaneet omia mallejamme väkisin vaan yritimme löytää kussakin hankkeessa parhaat ratkaisut. Tuolloin, ja jossain määrin vielä tänäkin päivänä, suuremmat maat lähtevät liian helposti viemään omia ratkaisuja sellaisinaan.

2000-luvun edetessä hankkeiden kohdemaat siirtyivät Helsingistä katsottuna kauemmaksi ja myös HAUS oli mukana tarjoamassa suomalaista osaamista Balkanille, Kaukasiaan, Turkkiin ja Keski-Aasiaan. Saimme useampia hankkeita mm. Kroatiaan, Georgiaan ja Turkkiin. Aivan viime aikoina HAUSin Twinning-hankkeet ovat ulottuneet myös Afrikan maihin.  Hankkeiden pääteemoja ovat kautta vuosien olleet hyvä hallinto, EU-asiat, instituutioiden rakentaminen, virkamieskoulutus sekä korruption vastainen työ. Yhteistyö suomalaisten viranomaisten kanssa on sisältänyt myös muita alueita kuten verotus ja poliisitoimi.

Yhteistyö

HAUS on toteuttanut hankkeitaan yhteistyössä ministeriöiden, virastojen ja virkamiesten kanssa. Se on rakentanut hankeosaamisellaan toimivan väylän hankkeiden organisointiin ja laadukkaaseen toteutukseen. Yhteistyö ulkoministeriön kanssa on ollut toimivaa kautta vuosien ja kaikki suurlähetystöt ovat olleet suureksi avuksi hankkeiden toteutuksessa. Kansainvälisinä kumppaneina ovat olleet eurooppalaiset kollegakoulut ja jossain määrin myös yksityiset kansainväliset toimijat. HAUSia on pidetty esimerkillisenä kumppanina.

Kokemuksia

Itselleni HAUSin kansainvälinen työ oli tärkeää koko HAUS-urani ajan. Katsoin sen olevan osa eurooppalaista hallinnon ja koulutuksen kehittämistä ja antavan paljon HAUSin kaikkeen työhön.  Valtionyhtiössä kansainväliset hankkeet ovat luonnollisesti kannattavaa liiketoimintaa. Niiden toteuttaminen vaatii paljon erityistä osaamista ja jokaiselta toimijalta oikeaa asennetta. Ne myös antavat paljon tietoa ja ymmärrystä jokaiselle mukana olevalle. Toivon myös 50-vuotiaan tätä toimintaa jatkavan ja sitä edelleen kehittävän!

HAUS on merkittävä eurooppalainen toimija, kokoaan huomattavasti suurempi ja tärkeämpi!

 

Anneli Temmes

hallintotieteiden lisensiaatti

HAUSin entinen toimitusjohtaja ja hausilainen 30 vuoden ajan