Esikunta

Anneli Temmes

Toimitusjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    HAUSin yleisjohto 
•    liiketoimintajohtaminen
•    virkamieskoulutus ja hallinnon kehittäminen
•    sidosryhmäyhteistyö
•    kansainvälinen koulutus- ja hankeyhteistyö
•    ammatillinen opettaja (AO)

Noora Haavisto

Johdon avustaja

Puh. 0207 180 245
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johdon avustavat tehtävät
•    taloushallinnon avustavat tehtävät

Karl Widén

Talousjohtaja

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Johdon sisäinen kuukausiraportointi
•    Budjetointi ja ennusteet
•    Kirjanpidon oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistus
•    Sisäiset kontrollit
•    Ad hoc -analyysit

Henkilöstökoulutus

Anna Saharinen

Johtaja

Puh. 0207 180 341
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    henkilöstökoulutusyksikön johtaja
•    henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen
•    viestintävalmennukset
•    Kieku-koulutusyhteistyö (Valtiokonttori, Palkeet ja HAUS)
•    henkilöarviointimenetelmät: 360, WOPI
•    kansainväliset hankkeet

Eija Aures

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 292
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    henkilöstöhallintokoulutus
•    sihteeri- ja assistenttikoulutus

Marja Laine-Asikainen

Koulutuspäällikkö, rehtori HAUS College

Puh. 0207 180 216
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    sihteeri- ja assistenttikoulutus
•    asiakaspalvelukoulutus
•    kirjaaminen ja asiakirjahallinto
•    virasto- ja vahtimestarikoulutus
•    turvallisuuskoulutus
•    valtionhallinnon perustuntemukseen liittyvät koulutukset
•    viestintäkoulutus
•    tutkinto- ja pidempikestoisen koulutuksen kehittäminen
•    HAUS College (ammattitutkinnot)
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, 360
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)

Anja Mäkinen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 221
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Valtioneuvoston perehdytyskoulutus (VN-passi)
•    valtioneuvoston esittelijöiden koulutus
•    hallintojuridiikan koulutus
•    säädösvalmistelukoulutus
•    EU-valmennus
•    aikuiskasvatus / työ- ja organisaatiopsykologia (KM)
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI

Carl-Johan Nordberg

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 254
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    hankintatoimen koulutus
•    hankintastrategiat ja hankintatoimen organisointi
•    hankintaprosessi ja menettelytapasäännökset
•    VALTIO-VIRE
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI
•    coaching
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO)

Annakaisa Rouvali

Koulutusassistentti

Puh. 0207 180 334
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Valtioneuvostopassi (VN-passi)
•    hallintojuridiikan koulutus
•    säädösvalmistelukoulutus

Jussi Sihvonen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 220
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    taloushallinnon koulutus
•    Julkistalouden controller -tutkinto

Hanna Siira

Koulutuspäällikkö

Puh. 040 024 0969
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    Kieku-hanke
•    henkilöstöhallinnon koulutus
•    taloushallinnon koulutus

 

 

 

Katja Valtonen

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 282
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    hankintatoimen koulutus
•    taloushallinnon koulutus
•    kansainväliset hankkeet

Satu Vuorinen

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 265
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    EU-valmennus
•    kirjaaminen ja asiakirjahallinto
•    virasto- ja vahtimestarikoulutus
•    turvallisuuskoulutus
•    HAUS College (ammattitutkinnot)
•    näyttötutkintomestari (NTM)

Johtamisvalmennus

Johanna Snellman

Johtaja

Puh. 0207 180 249
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamisvalmennuksen johtaja
•    johdon valmennusohjelmat, esimiestyön kehittäminen
•    Tulevaisuuden johtajat -ohjelma
•    työnohjaus/coaching
•    työhyvinvointi, Kaiku-kehittäjäkoulutus
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, 360, tunnetaidot (EQi)
•    kansainväliset hankkeet

Matleena Nurmiainen

Koulutussuunnittelija

Puh. 0207 180 205
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamis- ja esimieskoulutus
•    viestintäkoulutus
•    ammatillinen opettaja (AO)
•    viestintävastaava

Tiina Pitkäaho

Koulutusassistentti

Puh. 0207 180 204
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtamis- ja esimiesvalmennus

Ari Sihvola

Kehitysjohtaja

Puh. 0207 180 246
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtaminen, johtajuus, esimiestaidot, coaching
•    Tulevaisuuden johtajat -ohjelma
•    strategiat ja skenaariot
•    henkilöarviointimenetelmät: MBTI, Hogan, WOPI, 360
•    politiikka-analyysi ja politiikkatoimien kehittäminen, VALTIO-JOVA
•    henkilöstön kehittäminen
•    johtamisen erikoisammattitutkinto
•    EU-neuvottelutaito
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)

Riitta Tihinen

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 211
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    johtaminen, esimiestyö
•    VALTIO-JOKO
•    valmentava johtaminen /coaching
•    henkilöarviointimenetelmät: WOPI, tunnetaidot (EQi), 360
•    itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
•    henkilöstöjohtaminen ja –strategiat
•    osaamisen johtaminen ja kehittäminen
•    kansainväliset hankkeet
•    ammatillinen opettaja (AO)
•    näyttötutkintomestari (NTM)

HAUS International

Raili Aarrekorpi

Projektikoordinaattori

Puh. 0207 180 242
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet

Tarja Jokinen

Projektikoordinaattori

Puh. 0207 180 244
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet

Reijo Lindh

Koulutuspäällikkö

Puh. 0207 180 217
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    VALTIO-JUST
•    johtamisen kehittäminen
•    kansainvälisten hankkeiden valmistelu, johtaminen ja laadunvalvonta
•    tulosohjaus
•    ammatillinen opettaja (AO), näyttötutkintomestari (NTM)

Eveliina Salonen

Johtava konsultti

Puh. 040 1926743
etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainvälisten hankkeiden valmistelu ja johtaminen
•    johtamisen kehittäminen

Jonna Berghäll

RTA Makedonia

etunimi.sukunimi@haus.fi

Ulla Järvelä-Seppinen

RTA Kroatia

etunimi.sukunimi@haus.fi

Nina Niva

Capacity Development Advisor / UONGOZI, Tansania

etunimi.sukunimi@haus.fi

•    kansainväliset hankkeet
•    osaamisen kehittäminen
•    johtava konsultti

Markku Siltanen

Chief Partnership Advisor / Sambia

etunimi.sukunimi@haus.fi

  • organisaation muutosprosessin tukeminen
  • hankkeen hallinnointi ja asiantuntijoiden työn suunnittelu, seuranta ja koordinointi
  • koulutustilaisuuksien ja opintomatkojen suunnittelu ja koordinointi
  • työn suunnittelu ja raportointi tuloskehikon mukaisesti

Liisa Tervo

Chief Partnership Advisor / UONGOZI, Tansania

ltervo@uongozi.or.tz

•    pääjohtajan neuvonantaja
•    Instituutin yhteistyöverkoston kehittäminen
•    kestävän kehityksen osaamisen vahvistaminen
•    strategisen suunnittelun, monitoroinnin ja evaluoinnin kehittäminen

Tarja Hedenstam

Koulutussuunnittelija

•    opintovapaalla

Janina Himberg

Viestintäpäällikkö

• äitiysvapaalla 18.4.2016 alkaen