HAUS on valtionyhtiö, jonka Suomen valtio omistaa 100 %. Omistajaohjausta käyttää valtiovarainministeriö.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n hallitus


Hallituksen puheenjohtaja

budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Jäsenet
kansliapäällikkö Päivi Nerg, varapuheenjohtaja, sisäministeriö
työelämäpalveluiden johtaja Pauli Forma, Keva
kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin yliopisto
professori Petri Virtanen, Tampereen yliopisto

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Anneli Temmes.

HAUSin vuosi 2015 ja tilinpäätöstiedot