Archive by category: AsiantuntijaReturn
RSS
Siirtyminen uudistuvan hankintalainsäädännön edellyttämiin sähköisiin hankintamenettelyihin edellyttää hankkijoilta myös uutta osaamista. HAUS on yhteistyössä Hanselin kanssa suunnitellut koulutustarjontaa, jonka tavoitteena on täydentää sähköisen kilpailutusratkaisun käytön perusosaamista sekä antaa valmiuksia hyödyntää paremmin ja tehokkaammin sähköisiä menettelyjä kilpailutuksissa.
Read More
Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2148)
Valtiovarainministeriön pitkäaikainen virkamies, finanssineuvos Asko Lindqvist siirtyy kesäkuussa vapaaherraksi. Monipuolisella työurallaan hän on toiminut niin koulutus- ja hallintoasioiden parissa kuin rahoitusasioiden tehtävissäkin.
Read More
Categories: HAUS, Asiantuntija | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2539)
Saavuimme vaimoni kanssa Lusakaan tammikuun alussa aloittaaksemme 2,5 vuoden jakson Sambian vihreässä pääkaupungissa. Minulle matka pimeine tienvarsineen lentokentältä hotellin oli hankematkoilta tuttu, mutta siippani oli Saharan eteläpuolella ensimmäistä kertaa. Hän ihmettelikin, että ”koskas me oikein saavutaan kaupunkiin”.
Read More
Categories: HAUS, Asiantuntija | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2783)
Valtiokonttorin järjestämässä messutapahtumassa Valtio Expossa verkostoidutaan nyt kahdeksatta kertaa. Tapahtuma järjestetään Marina Congress Centerissä tiistaina 17. toukokuuta.
Read More
Categories: HAUS, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2198)
HAUS toteutti helmikuun lopulla laajahkon asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteistyössä IROResearch Oy:n kanssa. Kysely kohdistui HAUSin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.
Read More
Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2793)
Suomen julkista hallintoa on pyritty uudistamaan viimeisen 15 vuoden aikana niin palvelu- kuin organisaatiorakenteiltaan. Myös toimintatapoja on uudistettu, vaikka uusien digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvien palvelutuotantomallien käyttöönotto ei olekaan ollut helppoa ja nopeaa viranomaisissa. Tiedonhallinnan perussääntely on ollut kuitenkin lähes muuttumatonta muutoksista huolimatta.
Read More
Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (3069)
Koulutuspäivän tavoitteena on antaa ajantasainen kuva Suomen toiminnasta niin Suomi-Venäjä-suhteissa kuin myös kansainväliseen muuttoliikkeeseen ja EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Ajankohtaiskoulutuksessa avataan virkamiesnäkökulmaa teemoista ja kuullaan mitkä ovat aiheiden päivän polttavia kysymyksiä eri hallinnonaloilla.
Read More
Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2272)
Mitä moninaisemmaksi uudet työn tekemisen muodot käyvät, sitä enemmän on kiinnitettävä huomiota etäjohtamiseen. Aikana, jolloin etätyö merkitsi pääsääntöisesti kotona tehtävää työtä ennalta sovittuina päivinä, ajattelimme, että etäjohtamisen haasteellisimmat asiat liittyvät suorituksen johtamiseen ja ergonomiaan. Kyllä vaan, tulokset ja turvallisuus ovat yhä tärkeitä asioita. Aikaansaannoksia on synnyttävä ajasta ja paikasta riippumatta, siksi sekä tekijän että työvälineiden on oltava kunnossa.
Read More
Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (3140)
Valtiokonttorin ja HAUSin 16.3. järjestämä Tilauksesta perintään (TiPe) -prosessipäivä keräsi 45 osallistujaa Valtiokonttoriin. Prosessialueen kuulumisia käsiteltiin aamupäivän aikana laajasti. Keskustelu oli vilkasta ja prosessien kehittämisideoita tuli runsaasti.
Read More
Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2196)
HAUS on aloittanut 2,5-vuotisen Twinning-hankkeen Sambian julkisten hankintojen viraston (Zambia Public Procurement Authority ZPPA) kehittämiseksi. Suomen ulkoasiainministeriön rahoittaman hankkeen kick off -tilaisuus pidettiin Lusakassa 3.3.2016.
Read More
Categories: HAUS, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | Comments: (0) | View Count: (2360)
Page 1 of 7 FirstPrevious [1]2345 Last